Iki vasario 11 d. galite paprašyti ES paramos saulės elektrinės daliai iš saulės parkų įsigyti.

Paprašyti ES paramos – nieko nekainuoja ir nieko jūsų neįpareigoja, bet gali būti labai naudingas sprendimas jums sumažinti elektros sąskaitas.

Jeigu įsigysite dalį saulės parko iš SOLARBANK:

  • Tampate gaminančiu vartotoju;

  • Naudosite savo ekologišką elektrą;

  • Sumažinsite išlaidas elektrai iki 70 proc.;

  • kWh kaina su visais šiandien galiojančiais mokesčiais neviršys ir 5 ct už kWh;

  • Galite gauti paramą iki 3230 EUR, jeigu pasirinksite 10 kW galios saulės parko dalį;

  • Būsite tikri 30 metų – garantija suteikiama visam saulės parko veikimo laikotarpiui;

Užpildyti prašymą APVA svetainėje – labai paprasta. Sudėtingiausia, galbūt, tik rasti tarp namų dokumentų savo namų registracijos numerį ir unikalų elektros vartojimo objekto numerį. Visa kita – užpildoma automatiškai.

Pateikiame pildymo instrukciją.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2022 m. sausio 10 d.  8.00 val. iki 2022 m. vasario 11 d. 15.45 val. Kvietimo pavadinimas VP-EM-N06  AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų)

Kvietimui skirta suma, Eur: 1 267 930,83 Eur

APVA per 30 dienų nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos formas, sudarys teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, kuriame registracijos formos bus išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registracijos formų sąrašo patvirtinimo, t.y. iki 2022 m. kovo 16 d., raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuos pareiškėjus apie jiems skirtą finansavimą.

Fizinis asmuo projekto veiklą turi įgyvendinti ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 12  mėnesių nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.